Koučink

Kouč a mentor

V čem individuální koučink spočívá

V roli kouče pomáhám svým partnerům nacházet nová řešení a postupy při plnění jejich profesionálních pracovních úkolů. Moje práce spočívá v tom, že kladu otázky a vyžaduji odpovědi, podněcuji přemýšlení. Touto cestou (sebereflexe) přivádím koučované ke změně náhledu a k přemýšlení o různých způsobech řešení či k zaujetí nového postoje.

Pokud je to vhodné, přejdu během koučování v konkrétní situaci do role mentora. To znamená, že popíšu řešení, které se mi v dané situaci osvědčilo v mé praxi, případně patří k best practice. Je na koučovaném, zda ho tento popsaný způsob zvládnutí situace inspiruje a vyzkouší ho.

Role kouče a mentora se často prolíná.

 

Cíle koučinku

Koučování pomáhá manažerům a vedoucím týmů k dosažení těchto cílů:
 

Zlepšení komunikace s kolegy, členy týmu nebo nadřízenými

Rozvoj schopnosti hovořit s různými typy lidí a v různých situacích

Nalezení způsobů, jak motivovat členy týmu

Určování priorit a zvládání všech úkolů včas

Delegování úkolů na členy týmu, rozdělování práce a kontrolu výsledků („nedělat vše sám")

Uchopení role „manažera" jako řemesla nezbytného v dané funkci spolu s vlastní odborností (specialista - technolog, konstruktér, IT profesionál, logistik atp. - je postaven do čela týmu a nově musí zvládnout i profesi manažera)

Předcházení problémům a ne jen následné reagování na jejich vznik (proaktivní přístup)

Konkrétní cíle nastavíme po prvním nezávazném seznamovacím setkání

 

Koučink pro obchodníky a specialisty v obchodu je obvykle nasměrován na dosažení těchto cílů:
 

Sjednávat si schůzky s potenciálními klienty

Uvědomit si své silné a slabé stránky v obchodu a využít nebo eliminovat je v obchodní praxi

Ztotožnit se s rolí a úkoly obchodníka (systematický přístup k práci, pozitivní vnímání produktu nebo služeb, které nabízí)

Správně si stanovovat priority a důsledně plánovat časVěnovat čas nejlepším klientům

Nalézt způsoby, jak uspět při zavedení nových produktů nebo ve vztahu k novým klientů

Zdokonalit svou argumentaci a schopnost být přesvědčivý a nalézat výhody pro klienty

Konkrétní zaměření koučinku definujeme po úvodním nezávazném setkání, tzv. „chemistry meetingu".

 

První nezávazné seznamovací setkání, tzv. chemistry meeting

Prvním krokem budoucí spolupráce je nezávazné seznamovací setkání, tzv. "chemistry meeting". Jeho cílem je, abychom se vzájemně poznali a rozhodli se - obě strany - zda chceme spolupracovat. Tato první schůzka je zdarma a trvá 60 minut.

 

Jak koučink probíhá konkrétně v praxi

Koučink probíhá formou osobních setkání kouče a koučovaného , tj. „1 na 1". Čas a místo jednotlivých koučovacích setkání si společně dohodneme. Budeme potřebovat prostor, kde budeme mít možnost nerušeně hovořit (samostatná jednací místnost). Je-li to možné a proveditelné z hlediska provozu, je vítané, aby setkání probíhala mimo firmu. Jedno setkání trvá obvykle 90 minut.

Jak dlouho bude období koučování trvat, kolik bude koučovacích setkání a s jakým časovým odstupem se budou konat, zvolíme individuálně, s ohledem na konkrétní situaci a koučovanou osobnost.

 

Pro více informací mě kontaktujte na info@dusanjilek.cz nebo přes kontaktní formulář.

© Všechna práva vyhrazena Dušan Jílek

Počítadlo návštěv