Poradenství

Poradce


V poradenství stavím na čtyřech, pro mne velmi důležitých, hodnotách:

úcta ke klientovi, spolupráce, důvěra a otevřenost.

Při poradenské práci vycházím ze svých osobních zkušeností z oblasti vedení lidí, týmové spolupráce a řízení a z odborných znalostí.

Veškeré informace o situaci klienta, o jeho postupech, procesech, výsledcích a změnách považuji za striktně důvěrné, a tak to je i zakotveno ve smlouvě o spolupráci.

Jako poradce hledím na situace, vztahy a vazby v podnikání svého klienta nezaujatýma očima. Přesto vždy angažovaně a se snahou nalézat nejlepší možná řešení.

PORADENSKÁ SPOLUPRÁCE

Můžeme ji společně realizovat například v následujících oblastech

Zavádění CRM systému, jeho využití

CRM systém není pouhá databáze klientů, ale systém práce s nimi. Kdo, kdy s kým, jak komunikuje a dělá obchod? Způsob, jak je to evidováno a zobrazeno v IT, je vskutku až na druhém místě. Někdy je však velmi obtížné, se od obrazovky a stávajícího software úplně odpoutat.

Prodejní argumentace a prezentace

Standardizované argumenty pro obchodníky směřující na všechny potenciální nákupní motivy klientů, nejčastější námitky a způsob jejich zvládání, sdílení best practice a vzorových klientských případů, provázanost a sladění prodejních prezentací v různých komunikačních kanálech, telefonní skripty pro nejčastější obchodní situace apod.

Up Selling

Nastavení postupů k navyšování prodejů. Kterým klientům bychom mohli které výrobky či služby prodávat ve větším množství? A jak navýšení prezentovat a přesvědčivě zdůvodnit?

Cross Selling

Nastavení postupů k prodeji dalších produktů a služeb. Kterým klientům a v který okamžik bychom mohli prodat další výrobky a služby? A proč by si je také měli koupit od nás?

Obchodní kampaně

Projektové vedení a dohled nad průběhem konkrétní obchodní kampaně.

Assessment nebo Development centrum pro obchodníky

Provedení assessment centra či development centra pro zjištění předpokladů, resp. rozvojových potřeb jednotlivých členů obchodního týmu.

© Všechna práva vyhrazena Dušan Jílek

Počítadlo návštěv