ONLINE ŠKOLENÍ: Obchodní prezentace online

 

V kurzu si řekneme, jak vést obchodní prezentaci s klientem v online prostředí – co si připravit, na co myslet, co dodržovat a co nepodcenit. Vše si rovnou prakticky vyzkoušíte!

 

Jak se musí chovat prodejci, odborně-techničtí konzultanti, obchodní zástupci a další profese v obchodě, když nemohou mluvit s klientem naživo, ale musí se spojit přes MS Teams, Zoom nebo Skype?

 

 

CÍL ŠKOLENÍ:
 • Ukázat specifika a „pasti“ obchodního prezentování v online prostředí
 • Připravit se a trénovat konkrétní obchodní prezentaci, která vás čeká nebo kterou budete provádět

 

OBSAH – je rozdělen na 2 části. Mezi částmi 1 a 2 doporučuji odstup 1 týden:

Část 1: Specifika online prezentování

 • Základní pravidla úspěšného prezentování
 • Příprava prezentace – co, komu, proč a jakými prostředky chci sdělit
 • Pravidla vedení online meetingu s klientem
 • Samostatná příprava – připravit si online vystoupení na ca. 5-7 minut (3 až 4 slidy) na druhou část školení

 

Část 2: Praktické procvičování online prezentování

 • Zopakování hlavních zásad z první části kurzu
 • Individuální prezentace účastníků
 • Vyhodnocení a zpětná vazba od kolegů a lektora
 • Závěrečná doporučení ke zlepšení prezentačních dovedností účastníků v online prostředí

 Na toto školení můžeme navázat dalšími částmi, věnovanými zodpovídání dotazů a využití názorných ukázek.

 

POUŽITÁ METODA:

online školení vedené na živo lektorem s aktivním zapojováním účastníků

 •         Účastníci jsou dotazování a žádáni o jejich názor a zpětnou vazbu k probíraným kapitolám
 •         Účastníci sdílí svou nejlepší praxi a zkušenosti
 •         Účastníci mají po celou dobu zapojené kamery
PROSTŘEDÍ, PLATFORMA:

Zoom. Účastníci dostanou od lektora (prostřednictvím HR) pozvánku s webovým linkem.

Po prokliknutí a odkliknutí volby „Připojit se zvukem z počítače“ (Join with computer audio) jsou vpuštěni lektorem do školicí místnost.

Můžeme použít i MS Teams, pokud tuto aplikaci preferujete.

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ÚČASTNÍKY:

Účastník potřebuje mít připojení k internetu, funkční web kameru, mikrofon a sluchátka (aby nerušil okolí).

DÉLKA: 2x 3 hodiny (vč. 30 minutové přestávky)

POČET ÚČASTNÍKŮ: max. 8 osob, ideálně 6 osob

 

© All rights reserved Dušan Jílek

Icons made by Freepik from www.flaticon.com